Ο Δήμος Αθηναίων τιμώντας τη μνήμη του επιφανούς Συμιακού Λογοτέχνη και δωρητή του, Βασίλη Μοσκόβη, προκηρύσσει, μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), διαγωνισμό για το «Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη έτους 2023» που απευθύνεται σε συγγραφείς ιστορικών, λαογραφικών, γλωσσολογικών και άλλων έργων που αναφέρονται στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Δωδεκανήσων (συνολικά ή ενός νησιού).

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν εκπονήσει μελέτη/ εργασία, που αφορά στην Ιστορία και στον Πολιτισμό των Δωδεκανήσων, οι οποίες έχουν εκδοθεί τα τελευταία τρία έτη, ώστε να κριθούν από την αρμόδια Κριτική Επιτροπή.

Το βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 1.000€, ενώ η επιτροπή μπορεί να απονείμει μέχρι και δύο τιμητικούς επαίνους.

Οι μελέτες μπορούν να υποβληθούν έως και την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 στον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα), Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο), προς τη Διεύθυνση Πολιτισμού/ Τμήμα Μουσείων, Συλλογών και Πολιτιστικών Χώρων με την ένδειξη «Για το Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη έτους 2023» ή να αποσταλούν στην πιο πάνω διεύθυνση ταχυδρομικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 5151541 και 210 5142138 (κ. Μαρία Καρώνη).

Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τους:

  1. Μηνά Αλ. Αλεξιάδη– Ομότιμο Καθηγητή Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α.
  2. Ιωάννα Γεννηματά– Αναπληρωματικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού,  Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) και Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων.
  3. Μαρία Παναγιωτοπούλου Τακτικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.).
  4. Νικόλαο Γιαννακόπουλο  Τακτικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)
  5. Εμμανουήλ Περσελή– Ομότιμο Καθηγητή Θεολογικής του Ε.Κ.Π.Α.

Ως αναπληρωματικό μέλος ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ένωσης Συμαίων «Ο Πανορμίτης»

Share This Story, Choose Your Platform!