Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη με στόχο την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών Γραμμάτων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο θα ανακοινώσει μετά τα μέσα Νοεμβρίου την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το 5ο Πρόγραμμα Υποτροφιών. Οι υποτροφίες χορηγούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών “Μαριλένα Λασκαρίδη” στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα προκηρυχθεί μία (1) υποτροφία για περίοδο 5 μηνών για νέους ερευνητές  και μία (1) υποτροφία για περίοδο 5 μηνών για έμπειρους ερευνητές. Οι υπότροφοι, επιλέγονται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ με ακαδημαϊκά κριτήρια και οφείλουν να διαμείνουν στην πόλη για το διάστημα που ορίζεται, προκειμένου να διεξάγουν την έρευνά τους.

Οι υποτροφίες προκηρύσσονται ετησίως με κύριο στόχο την ενίσχυση της έρευνας στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ αλλά και διεθνώς και αφορούν στους κλάδους των ανθρωπιστικών ή/και κοινωνικών επιστημών, ειδικότερα στους τομείς του νεοελληνικού πολιτισμού ή/και ιστορίας.

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου τις δύο υποτροφίες. Κάθε υποτροφία αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των 8.250€ με σκοπό την κάλυψη διαμονής και διαβίωσης για το διάστημα των πέντε μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα λήξει την 1η Μαρτίου 2024

Share This Story, Choose Your Platform!