Στο ευρύτερο πλαίσιο του Ιταλικού Φιλελληνισμού, το συνέδριο είχε σκοπό την παρουσίαση και την ανάδειξη της αποδοχής της Ελληνικής Επανάστασης στην ιταλική χερσόνησο.

To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, από κοινού με το Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών (Παλέρμο), διοργάνωσε ένα συνέδριο με θέμα: «Η Ελληνική Επανάσταση και η Ιταλία. Μορφές και επίπεδα αποδοχής κατά τον ΙΘ’ αιώνα» το οποίο και διεξάχθηκε διαδικτυακά στις 14-15 Οκτωβρίου 2021.

Η Ελληνική Επανάσταση αποτέλεσε πρωτοποριακό κίνημα εθνικής εξέγερσης στην Ευρώπη του ΙΘ´αιώνα, και χάρη στη μεγάλη διεθνή απήχησή της έδωσε αφορμή όχι μόνο στην έμπρακτη συμμετοχή εθελοντών, που έλαβαν μέρος στον Αγώνα, αλλά και σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις έμπνευσης στο πνευματικό, λογοτεχνικό, καλλιτεχνικό πεδίο. Στο ευρύτερο πλαίσιο του Ιταλικού Φιλελληνισμού, η επιστημονική συνάντηση στο Παλέρμο είχε σκοπό την παρουσίαση και την ανάδειξη της αποδοχής της Ελληνικής Επανάστασης στην ιταλική χερσόνησο.

Επιστημονική Επιτροπή:
Μαρία Χριστίνα Χατζηιωάννου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Vincenzo Rotolo, Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici “Bruno Lavagnini”/ISSBI
Francesco Guida, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano
Giuseppe Monsagrati, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano

Οργανωτική Επιτροπή:
Renata Lavagnini, Francesco Scalora, Francesca Vuturo
Σικελικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών “Bruno Lavagnini” (Παλέρμο)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.