Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ συνδέεται ιστορικά με το ελληνικό πνεύμα

Share it!

Η Έδρα «Μαριλένας Λασκαρίδη» ιδρύθηκε to 2018 από την Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στο πλαίσιο των στόχων του για την προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού και των ελληνικών Γραμμάτων σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Στη χρηματοδότηση συνεισφέρει επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η Ολλανδική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.

‘Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών “Μαριλένας Λασκαρίδη”, Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ /‘Marilena Laskaridis’ Chair of Modern Greek Studies, University of Amsterdam

Στο πλαίσιο της στήριξης της λειτουργίας της έδρας, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη θα προσφέρει επίσης μία (1) έως δύο (2) υποτροφίες το χρόνο για επισκέπτες ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ με στόχο την προαγωγή της έρευνας στον τομέα των Νεοελληνικών Σπουδών.

Το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Ολλανδίας, συνδέεται ιστορικά με το ελληνικό πνεύμα, καθώς στη βιβλιοθήκη του φυλάσσεται το πολύτιμο αρχείο του Αδαμάντιου Κοραή, ενώ από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών επιτελεί σπουδαίο επιστημονικό έργο για δεκαετίες. Η έδρα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ είναι μία από τις λίγες έδρες αντιστοίχων σπουδών στη Δυτική Ευρώπη.