Η Alpha Bank, διαθέτοντας μία από τις σημαντικότερες νομισματικές συλλογές διεθνώς, με περισσότερα από
11.000 νομίσματα από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, έχει ως διαχρονικό στόχο την προβολή και ανάδειξη
της αρχαίας ελληνικής νομισματοκοπίας και της επιρροής της σε όλο τον αρχαίο κόσμο.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Alpha Bank συνεχίζει για 5η χρονιά τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της
Νομισματικής Συλλογής της, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές Δημοτικού αλλά και Γυμνασίου και στόχο
έχουν να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του νομίσματος, να εξοικειωθούν με την εικονογραφία του, την
κυκλοφορία και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής.
Μέσα από τις δύο Εκπαιδευτικές Μουσειοβαλίτσες της Alpha Bank, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, τα
εκπαιδευτικά προγράμματα παρακολούθησαν 4.936 μαθητές σε 50 σχολεία σε Ελλάδα, Κύπρο,
Βρυξέλλες, Νεάπολη Ιταλίας, Πρετόρια Νοτίου Αφρικής και στα Ελληνοαλβανικά Σχολεία σε Χιμάρα
και Κορυτσά. Τα Προγράμματα έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
προσφέρονται δωρεάν καθώς όλα τα έξοδα διαχείρισης και αποστολής του εκπαιδευτικού υλικού καλύπτονται
από την Alpha Bank.

“Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο Σήμερα”

Σκοπός του Προγράμματος είναι μέσα από το παιχνίδι, τα παιδιά να γνωρίσουν την ιστορία του νομίσματος
και την εξέλιξη των συναλλαγών στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καλύπτοντας έξι
ιστορικές περιόδους: Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Εποχή, Βυζαντινός κόσμος, Οθωμανική περίοδος, Νεότερο
Ελληνικό Κράτος μέχρι και Σήμερα.

Στιγμιότυπο από το ταξίδι της μουσειοβαλίτσας “Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο Σήμερα” στο
Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκωσία.

Η εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα “Νόμισμα και
Συναλλαγές. Από το χθες στο Σήμερα” απευθύνεται σε
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου και περιλαμβάνει
αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων, αφίσα με το χρονολόγιο
των μέσων συναλλαγής ανά εποχή, κάρτες νομισμάτων,
έντυπα και ψηφιακά παιχνίδια συναλλαγής, έντυπο
οδηγιών για τον εκπαιδευτικό και ειδική έκδοση που
παραμένει στο σχολείο. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022,
η μουσειοβαλίτσα ταξίδεψε σε 11 σχολεία της Ελλάδας
και το Πρόγραμμα παρακολούθησαν 983 μαθητές.
Επιπλέον, φιλοξενήθηκε από σχολεία του εξωτερικού,
όπως το 3ο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών, το
Ελληνικό Δημοτικό και Γυμνάσιο Βρυξελλών καθώς
και το 9χρονο Ελληνοαλβανικό Σχολείο “Όμηρος”
Χιμάρας. Συγκινητική υπήρξε η αποδοχή του
προγράμματος από τους μαθητές του Ελληνικού
σχολείου Πρετόριας Νοτίου Αφρικής, όπου και
διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση για την ελληνική
κοινότητα.
Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου και σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank Cyprus Ltd, η εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα της
Νομισματικής Συλλογής ταξίδεψε, επίσης, σε 20 σχολεία της Κύπρου, και στο Πρόγραμμα έλαβαν μέρος
συνολικά, 2.938 μαθητές και 116 εκπαιδευτικοί.

Στιγμιότυπο από το ταξίδι της μουσειοβαλίτσας “Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο Σήμερα” στο
Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως στη Λευκωσία.

“Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”


Το Πρόγραμμα δημιουργήθηκε με σκοπό την εξοικείωση των
παιδιών με το αρχαίο νόμισμα, την εικονογραφία του, την
κυκλοφορία του και τη χρήση του ως μέσου συναλλαγής. Η
εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα”,
απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και συγκεκριμένα, Δ’, Ε’ και ΣΤ’
τάξης και περιλαμβάνει αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων, κάρτες
νομισμάτων, ένα χάρτη παζλ, ζεύγη πήλινων μητρών για
κατασκευή νομισμάτων από τους ίδιους τους μαθητές καθώς,
επίσης, έντυπο οδηγιών για τον εκπαιδευτικό και ειδική έκδοση που
παραμένει στο σχολείο,.
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, η εκπαιδευτική μουσειοβαλίτσα
“Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα” ταξίδεψε σε 13 σχολεία της Ελλάδας
με τη συμμετοχή 611 μαθητών. Στο εξωτερικό, το Πρόγραμμα
φιλοξενήθηκε από το Ελληνικό Δημοτικό Νεάπολης Ιταλίας και
το 9χρονο Ελληνοαλβανικό Σχολείο “Όμηρος” Κορυτσάς.

Σημειώνεται ότι τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, σε μορφή
μουσειοβαλίτσας, θα συνεχιστούν και το νέο σχολικό έτος
2022-2023.

Η μουσειοβαλίτσα του Προγράμματος Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα.

Στιγμιότυπο από το ταξίδι της μουσειοβαλίτσας “Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα” στο Ελληνοαλβανικό Σχολείο
«Όμηρος» Κορυτσά

Share This Story, Choose Your Platform!