Η Κοινοπραξία OpenEU έχει ως όραμα τη δημιουργία του πρώτου Πανευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τη συμμετοχή των εθνικών ανοικτών Ιδρυμάτων. Αποστολή της είναι η ίδρυση ενός φοιτητο-κεντρικού, συμπεριληπτικού, ψηφιακού και πράσινου Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που θα προσφέρει στους φοιτητές μία ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία και θα διευκολύνει την πρόσβαση στην ποιοτική Ανώτατη Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση σε όλους, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, χρόνου, ηλικίας και οποιουδήποτε είδους περιορισμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, έχει ετοιμαστεί και πρόκειται να υποβληθεί σύντομα από τα μέλη της Κοινοπραξίας κοινή πρόταση στην πρόσκληση Erasmus+/ European Universities.

Οι Πρυτάνεις των 10 πανεπιστημίων-μελών της Κοινοπραξίας OpenEU συναντήθηκαν στη Βαρκελώνη για να συζητήσουν τις τελικές λεπτομέρειες της πρότασης και να εγκρίνουν την υποβολή της. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Universitat Oberta de Catalunya στη Βαρκελώνη στις 25 και 26 Ιανουαρίου, οι Πρυτάνεις υπέγραψαν την Ανανεωμένη Κοινή Διακήρυξη Αποστολής της Κοινοπραξίας OpenEU, που αποτελεί τη θεσμική δέσμευση των ιδρυμάτων προς την κοινή αυτή αποστολή, το κοινό όραμα και τους κοινούς στόχους της Κοινοπραξίας. Εκτός από τους Πρυτάνεις, στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης μέλη των ομάδων των πανεπιστημίων που έχουν εργαστεί για την πρόταση. Εκ μέρους του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, Καθ. Ιωάννης Καλαβρουζιώτης και ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Καθ. Αχιλλέας Καμέας.

Για την Πρύτανη και Πρόεδρο της κοινοπραξίας, Àngels Fitó, “αυτή είναι η καταλληλότερη στιγμή για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μετά την πανδημία του covid, η ψηφιακή εκπαίδευση βρήκε πρόσφορο έδαφος ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα και ταχύτερα στις συνεχείς αλλαγές της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας”.

Ο Προέδρος του ΕΑΠ καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης στην τοποθέτηση του στην συνάντηση δήλωσε ότι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα αποτελέσει το έναυσμα για μια πραγματική ακαδημαϊκή αλλαγή απόλυτα απαραίτητη στην εποχή μας. Οι  συνέργειες που θα αναπτυχθούν θα είναι προσοδοφόρες και θα ενισχύσουν την ακαδημαϊκές και ερευνητικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βασικά μέλη της Κοινοπραξίας OpenEU αποτελούν τα οκτώ κορυφαία ανοικτά και εξ αποστάσεως Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ήτοι: το Πανεπιστήμιο Bifröst στην Ισλανδία, το Fern Universität in Hagen της Γερμανίας, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, το Open Universiteit στην Ολλανδία, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Universidad Nacional de Educación a Distancia στην Ισπανία, το Universidade Aberta στην Πορτογαλία και το Universitat Oberta de Catalunya στην Ισπανία, σε συνεργασία με δύο συμβατικά πανεπιστήμια, τα οποία προτίθενται να υιοθετήσουν την εκπαίδευση από απόσταση, το Πανεπιστήμιο Daugavpils στη Λετονία και το St Cyril and St Methodius University of Veliko Tarnovo στην Βουλγαρία.

Σε συνεργασία με 17 συνεργαζόμενους εταίρους, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται πανεπιστήμια (Open UK κα), δίκτυα (EADTU, EUA, UNIMED κα), η κοινωνία των πολιτών και ενώσεις βιομηχανικών και επιχειρηματικών κλάδων, η Κοινοπραξία OpenEU θα εργαστεί με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής και συμπεριληπτικής διάστασης του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Share This Story, Choose Your Platform!