«Εκπαίδευση για την οικοδόμηση ισχυρών δεσμών των μουσειακών επαγγελματιών  με την τοπική κοινωνία», είναι ο  τίτλος της εκπαιδευτικής δράσης που διοργάνωσε και φιλοξένησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μουσείων NEMO-Network στο Sibiu της Ρουμανίας, με επίτιμο μέλος, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Χέλμη στη Ζάκυνθο. Αντίκτυπο της δράσης ήταν, η σύμπραξη των Μουσείων-μελών του ΝΕΜΟ με τις τοπικές κοινότητες (οδεύοντας προς μία ενιαία πολιτιστική διαχείριση, ηγεσία και διπλωματία, από τα μουσεία που πραγματεύονται τη βιοποικιλότητα και τις παραδοσιακές μορφές τέχνης προς το όφελος της κοινωνίας).

Ειδικότερα, από το διάστημα της 23ης έως της 25ης Μαΐου 2024, 10 μουσειακοί επαγγελματίες των Βαλκανίων ταξίδεψαν στο Sibiu της Ρουμανίας για να συμμετάσχουν σε ένα 3ήμερο, διαδραστικό εργαστήριο: οι συμμετέχοντες προέρχονταν από την Εσθονία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία. Από την Ελλάδα, ο  Πρόεδρος  του ΜΦΙΧ, Μουσειολόγος Κ. Στουπάθης, εκπροσώπησε το Μουσείο Χέλμη παρουσιάζοντας και εκθέτοντας ποικίλα ζητήματα ευρωπαϊκών συνεργειών και πολιτιστικής διαχείρισης που εντοπίζονται στην Ελλάδα. Των προβλημάτων που αφορούν στις ευπαθείς ομάδες κοινού, τις προκλήσεις της νέας μουσειολογίας, την αποστολή των εθνογραφικών, ιστορικών και των  μουσείων φυσικής ιστορίας να ανταπεξέλθουν σε σχέση με τις σύγχρονες προκλήσεις, στην κλιματική κρίση και την οικονομική δυσμένεια που πλήττει τόσο το περιβάλλον όσο και τον πολιτισμό.

Στοχεύοντας πολύ περισσότερο στην ανταπόκριση των τοπικών κοινοτήτων, των πολιτών που κατοικούν σε αγροτικές και αστικές περιοχές υλοποιώντας πολιτιστικά, εκπαιδευτικά προγράμματα ή insituδράσεις (προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν στους νέους τις παραδοσιακές μορφές χειροτεχνίας και τις προσωπικές τους αφηγήσεις που τείνουν να χαθούν στον χρόνο).

Εκτός από τις νέες διδαχές, τις γόνιμες ανταλλαγές απόψεων και τις επισκέψεις της ομάδας σε τοπικά μνημεία και μουσεία της ιστορικής πόλης του Sibiu, οι συμμετέχοντες επωφελήθηκαν από την κοινωνική δικτύωση και τις ευκαιρίες ανταλλαγής διασυνοριακών συμπράξεων. Πραγματοποιήθηκαν workshops και ξεναγήσεις στο Μουσείο Brukenthal ή στο House of Arts γνωρίζοντας το νεότερο πολιτιστικό επιχειρηματικό μοντέλο του Μουσείου ASTRA: ένας «δημιουργικός κόμβος όπου οι χειροτεχνίες του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος δύναται να ζωντανέψουν αυτό το ανακαινισμένο ιστορικό μνημείο». Το απόγευμα της 25/5/24 προσφέρθηκε για μια ξενάγηση στοΕθνικό Μουσείο Brukenthal, που ιδρύθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα από τον Samuel von Brukenthal (1721-1803) στεγάζοντας δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές τέχνης. Την τελευταία μέρα του προγράμματος οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με το πολιτιστικό τοπίο και πολιτιστικές δράσεις στο χωριό Arpașu de Jos, με επισκέψεις σε ναούς και χώρους που λειτουργούν εις όφελος της κοινωνίας αι της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Share This Story, Choose Your Platform!