Το Ίδρυμα Θεοφανώ, στο οποίο το Κτήμα Γεροβασιλείου είναι ιδρυτικό μέλος, βράβευσε τα Ηνωμένα Έθνη στο όνομα του κ. António Guterres, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, παγκόσμιου ηγέτη του μεγαλύτερου διεθνούς οργανισμού στον κόσμο που προωθεί την πολυμερή συνεργασία.

Περισσότερο επίκαιρο από ποτέ, φέτος το Ίδρυμα Θεοφανώ επικεντρώνεται στον βασικό ρόλο του ανθρωπισμού, ειδικά υπό το πρίσμα της πολυμέρειας ως καταλύτη για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και κρίσεων. Η απονομή του Βραβείου Αυτοκράτειρα Θεοφανώ 2023 στα Ηνωμένα Έθνη αποτελεί αναγνώριση της πολύτιμης συμβολής αυτού του οργανισμού στην οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των εθνών, της δέσμευσής του για ειρήνη και του έργου του για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για μια ασφαλέστερη και πιο ευημερούσα ανθρωπότητα, ιδανικά που βρίσκονται στον πυρήνα των βασικών αρχών του Ιδρύματος Θεοφανώ.

Σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του κ. António Guterres και το βλέμμα στραμμένο στις μελλοντικές γενιές «Πρέπει να υπερβούμε τις διαφορές μας για να μεταμορφώσουμε το μέλλον μας».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΣ: www.theophano.eu

Share This Story, Choose Your Platform!