Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Mέτρα πρόληψης και ετοιμότητας σε επίπεδο Δήμου για τις Δασικές Πυρκαγιές.

Share it!

Την Πέμπτη 13 Μάιου 2021 και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου και δημάρχου Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα τακτική σύγκληση του Σ.Τ.Ο. Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2021. Στη συνεδρίαση αναλύθηκε το σχέδιο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών του κάθε φορέα στο πλαίσιο της δικής του αρμοδιότητας (Πυροσβεστική, Λιμεναρχείο, Δασαρχείο, Αστ. Τμήμα Αγιάς και Τεμπών).

Με βάση τον υπάρχοντα σχεδιασμό και σε συνεργασία με όλα τα μέλη του ΣΤΟ τονίστηκε η αναγκαιότητα να υλοποιηθούν επίσης οι παρακάτω δράσεις:

  • Να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ενημέρωσης των ιδιοκτητών για τον καθαρισμό της βλάστησης των οικοπέδων.
  • Να ολοκληρωθεί η συντήρηση του δασικού δικτύου από τους αρμόδιους φορείς.
  • Να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των αντιπυρικών ζωνών από τους αρμόδιους φορείς.
  • Να ολοκληρωθεί o έλεγχος υδροστομίων από τη ΔΕΥΑ.
  • Να ολοκληρωθεί ο έλεγχος Δεξαμενών πυρόσβεσης από τους αρμόδιους φορείς.