Μια παράσταση-αφήγηση με λαϊκά παραμύθια κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και τη Σερβία και τη Μ. Ασία όπου η παρουσία του νερού απηχεί, λαϊκές δοξασίες κι ακόμη παλαιότατες μυθικές εικονίσεις του. Τα παραμύθια του λαού μας, για αιώνες. Περνούσαν από στόμα σε στόμα, ως να καταγραφούν και να γίνουν πάλι σήμερα προφορικός λόγος. Θρεμμένα με τις εμπειρίες, το φως, τους ήχους, την πνευματικότητα αυτού του τόπου, πηγαίνουν ολόισια στην ψυχή μας, αναδεύουν ρητές και άρρητες μνήμες και μας αναπαύουν.

 

Αφήγηση: Αγνή Στρουμπούλη

Βιολοντσέλο: Σταύρος Παργινός

 

Ημερομηνία: Σάββατο 19/11 στις 19.00

Διάρκεια: 1 ώρα

Ηλικίες: 10+

 

 

Share This Story, Choose Your Platform!