Οι φωτογραφίες προέρχονται από το Παρεκλήσσιο του Αββά Μακαρίου – Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης.

Share it!