Ο Δήμος Αγιάς στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Creating and Upscaling Sponge Landscapes Working with Natural Water Retention and Sustainable Management» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON-MISS-2023-CLIMA-OCEAN-SOIL-01 προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παρευρεθεί στην 1η ανοιχτή συνάντηση του Προγράμματος για συνεργασία και συμμετοχή, τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, στις 20:00 (8μ.μ.), στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο στην έδρα του Δήμου, στην Αγιά.

Κυρίως αντικείμενο του έργου αποτελεί η εφαρμογή για την υποστήριξη της βιώσιμης διαχείρισης του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα  και των συναφών υδρομετεωρολογικών ακραίων καταστάσεων, όπως πλημμύρες και ξηρασία. Το έργο θα δώσει την ευκαιρία να προωθηθεί η επιστημονική γνώση των κοινωνικών, πολιτικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων με μέτρα διατήρησης του νερού. Θα εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων για να καταδείξει την αποτελεσματικότητα μέτρων για την βελτιωμένη διαχείριση του νερού και του εδάφους, για την ενίσχυση της συγκράτησης νερού σε τρεις μεγάλες λεκάνες απορροής ποταμών, τον Πηνειό (Ελλάδα), Lèze (Γαλλία) και Vecht (Ολλανδία και Γερμανία).

Share This Story, Choose Your Platform!