Με ιδιαίτερη ικανοποίηση η τοπική κοινωνία του Βαρνάβα Αττικής-και όχι μόνο- χαιρέτισε την εγγραφή του στοιχείου «Η Τέχνη του κεντημένου ψωμιού στον Βαρνάβα Αττικής» στο Εθνικό Ευρετήριο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Το κεντημένο ψωμί ως το τελικό υλικό προϊόν της τέχνης του κεντήματος δεν είναι απλώς ένα διατροφικό είδος, αλλά φέρει πολλαπλούς συμβολισμούς για όλα τα μέλη της κοινότητας του Βαρνάβα, καθώς συνδεόταν και συνεχίζει να συνδέεται με μεγάλες θρησκευτικές γιορτές και διαβατήριες τελετουργίες του κύκλου της ζωής.

Γι’αυτό και η «Τέχνη του κεντημένου ψωμιού» αποτελεί συστατικό στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας της κοινότητας του Βαρνάβα, τα μέλη της οποίας ακόμα και σήμερα επιθυμούν και αναλαμβάνουν να την κληροδοτήσουν όχι μόνο στα παιδιά τους αλλά και σε νεότερα μέλη της κοινότητας, τα οποία δεν τη γνωρίζουν.

Share This Story, Choose Your Platform!