Σημαντικά ευρήματα έρχονται στο φως, από τις συστηματικές ανασκαφές που διενεργεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στην περιοχή Κερασιάς της Βόρειας Εύβοιας.

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου ανέλαβε την διεξαγωγή της ανασκαφικής έρευνας  μετά από απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού κας Λίνας Μενδώνη.

Τα πρώτα αποτελέσματα

Η ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχει φέρει στο φως μεγάλο αριθμό απολιθωμένων κορμών και φυλλοφόρων οριζόντων.

Κατά την διάρκεια των ανασκαφών εντοπίσθηκαν πολυάριθμα τμήματα απολιθωμένων κορμών και φυλλοφόρων οριζόντων που βρίσκονται μέσα σε λιμναία ιζήματα.

Η  ανασκαφική έρευνα διεξάγεται στις θέσεις όπου υπήρχαν ενδείξεις και έφερε στο φως περισσότερα από 160 απολιθωμένους κορμούς και τμήματα δένδρων.

Ειδικότερα στην πρώτη από απολιθωματοφόρες περιοχές που έχουν ήδη ανασκαφεί, αποκαλυφτήκαν και συντηρήθηκαν 58 απολιθωμένοι κορμοί και μεγάλα τμήματα τους. Κατά την διάρκεια της ανασκαφής συλλέχτηκαν πολυάριθμα αποσπασμένα τμήματα κορμών και κλαδίσκων, τα οποία συντηρήθηκαν  με σκοπό τη διατήρηση τους.

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή συλλέχθηκε τμήματα απολιθωμένων κορμών και 44 φυλλοφόροι ορίζοντες με πολυάριθμα φύλλα, συλλέχτηκαν και αναδείχτηκαν στα εργαστήρια με σκοπό την προστασία τους, την  συντήρηση τους και την μελέτη τους.

Οι νέες απολιθωματοφόρες θέσεις ήρθαν στο φώς συνθέτουν την εικόνα του υποτροπικού δάσους που υπήρχε στην περιοχή την περίοδο του Μειοκαίνου. Πρόκειται κυρίως για κωνοφόρα και πλατύφυλλα δένδρα. Η δημιουργία του σημαντικού αυτού μνημείου της φύσης οφείλεται στις ευνοϊκές συνθήκες απολίθωσης των φυτών που σκεπάστηκαν από ιζήματα. Η διατήρηση των απολιθωμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι έλαβε χώρα η διαδικασία της κύριας απολίθωσης, δηλαδή αντικατάσταση της φυτικής ύλης μόριο προς μόριο από πυρίτιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας διατηρούνται πολύ καλά τα μορφολογικά γνωρίσματα των απολιθωμένων κορμών (φλοιός, αυξητικοί δακτύλιοι). Επίσης διατηρείται πολύ καλά η εσωτερική δομή του απολιθωμένου ξύλου με τη μικροσκοπική μελέτη της οποίας προσδιορίζεται το γένος και το είδος του δένδρου από το οποίο προέρχονται.

Η ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους Κερασιάς αναμένεται να συμβάλει στην τόνωση της επισκεψιμότητας της περιοχής και μπορεί να αποτελέσει αιτία για την προσέλκυση σχολείων για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.

Share This Story, Choose Your Platform!