Η Λουκία Δρούλια διατηρούσε προσωπικό αρχείο γύρω από θέματα των μελετών της, όπως τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, το φιλελληνικό κίνημα, την ιστορία του ελληνικού Τύπου, και άλλα.

Share it!

Το Ιστορικό Αρχείο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχίζει τις δραστηριότητες καταγραφής, λημματογράφησης και ψηφιοποίησης των συλλογών αρχειακού υλικού του, και κατά το 2020-2021 εμπλουτίστηκε με την πρόσκτηση νέων αρχείων.

ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΥΚΙΑΣ ΔΡΟΥΛΙΑ

Η κα Έλλη Δρούλια παραχώρησε στο Ι.Α. ΕΚΠΑ, πλούσιο αρχειακό υλικό της μητέρας της Λουκίας Δρούλια. Η Λουκία Δρούλια, μια από τις πλέον σημαντικές Ελληνίδες ιστορικούς του νέου ελληνισμού, π. Διευθύντρια του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, απεβίωσε τον Ιούλιο 2019. Διατηρούσε προσωπικό αρχείο γύρω από τα θέματα των μελετών και ενδιαφερόντων της, όπως τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό, το φιλελληνικό κίνημα, την ιστορία του ελληνικού Τύπου, τις προσλήψεις της αρχαιότητας και άλλα.

ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ

Έχει ήδη ψηφιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του αρχείου πρωτοκόλλου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Ιατρικής Σχολής της περιόδου 1913-1949 (30 τόμοι που περιέχουν ιατροδικαστικές πράξεις) και συνεχίζεται η ψηφιοποίηση του υπόλοιπου αρχείου έως και το 1973. Πρόκειται για ένα πολύτιμο επιστημονικά υλικό το οποίο σύντομα θα είναι προσβάσιμο σε μελετητές και ερευνητές χάρη στην συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΕΚΠΑ και με τη Διευθύντρια της Τοξικολογίας Μαρία Στεφανίδου-Λουτσίδου.

ΑΡΧΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ (1983 -2000)

Οι τόμοι των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Συγκλήτου για τα έτη 1983-2000, τα οποία παραχωρήθηκαν από τη Γραμματεία Συγκλήτου, συμπληρώνουν την αντίστοιχη αρχειακή σειρά που διαθέτει ήδη το Ι.Α. ΕΚΠΑ και περιλαμβάνει τα έτη 1837-1983. Τα Πρακτικά Συνεδριάσεων περιλαμβάνουν πληροφορίες για διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα του Πανεπιστημίου, ζητήματα που αφορούν τα οικονομικά, τα κτιριακά, τις νομικές υποθέσεις, την πανεπιστημιακή περιουσία κ.ά. Τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Συγκλήτου αποτελούν μια από τις βασικές αρχειακές συλλογές του Ι.Α. ΕΚΠΑ και έχουν συμβάλει καίρια σε πολλές επιστημονικές έρευνες.

ΑΡΧΕΙΟ ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ – ΑΝΝΗΣ ΒΡΥΧΕΑ

Ο ομότιμος καθηγητής και τέως Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, επί σειρά ετών διετέλεσε Πρόεδρος του Ι.Α. ΕΚΠΑ. Μετά τη συνταξιοδότησή του και την αποχώρηση από τη διοίκηση του Αρχείου, διέθεσε στις συλλογές του Ι.Α. ΕΚΠΑ το αρχείο που διατηρούσε με την αείμνηστη καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Άννη Βρυχέα (1944-2005) και το οποίο επικεντρώνεται στην περίοδο 1978-1982 και στον αγώνα του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΠ) με στόχο την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΑΡΧΕΙΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ Δ. ΜΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο oμότιμος καθηγητής της Φυσικής του Διαστήματος του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ κ. Ξ. Μουσάς, παρέδωσε στο Ι.Α. ΕΚΠΑ αρχειακό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει έγγραφα μεταξύ ΕΚΠΑ (Ξ. Μουσά) και Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Σύντομα το υλικό αυτό θα ταξινομηθεί και θα καταγραφεί προκειμένου να είναι διαθέσιμο στην έρευνα