Παρουσιάζονται ταχυδρομικές κάρτες (καρτ ποστάλ), οι οποίες από τα τέλη του 19ου αι. έως την αρχή της ψηφιακής εποχής ήταν το πιο διαδεδομένο μέσο αναπαράστασης συμβολικών τόπων, γεγονότων και απεικονίσεων του αστικού τοπίου.

Share it!

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο Η Πόλη στα Βαλκάνια – Τόποι, Πρόσωπα, Μνήμη σε ταχυδρομικές κάρτες στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Η έκθεση σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Βαλκανικών Σπουδών και το Κέντρο Θρακολογίας της Ακαδημίας Επιστημών της Βουλγαρίας, και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και το Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη. Στην έκθεση παρουσιάζονται ταχυδρομικές κάρτες (καρτ ποστάλ), οι οποίες από τα τέλη του 19ου αι. έως την αρχή της ψηφιακής εποχής ήταν το πιο διαδεδομένο μέσο αναπαράστασης συμβολικών τόπων, γεγονότων και απεικονίσεων του αστικού τοπίου. Οι ταχυδρομικές κάρτες αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα, την ιστορική μνήμη, και την πολιτιστική πολυμορφία στις πρωτεύουσες και σε άλλες πόλεις των Βαλκανίων.

Διάρκεια έκθεσης: 20 έως 29 Ιουλίου 2021

Ωράριο λειτουργίας: 8:00 – 14:00

Τηλ. Επικοινωνίας  2313 318.701

E-mail: [email protected]