Τεκμήρια για την ιστορία της Κύπρου και της Ελλάδας θα παρουσιαστούν την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και ώρα 19.00 στο σπίτι της Κύπρου στην Ελλάδα. Περισσότερα στοιχεία θα δίνονται στην παρουσίαση του βιβλίου του αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Πέτρου Παπαπολυβίου.

Share This Story, Choose Your Platform!