Τίτλος: Παράμετροι Σχεδιασμού στην Αρχιτεκτονική και το design

Συγγραφείς: Δημήτρης Αντωνίου, Δημήτρης Γιουζέπας, Γιάννης Τσάρας, Νίκος Τσινίκας

Χρονολογία: 2022

Εκδόσεις: University Studio Press

Θέμα: Αρχιτεκτονική/ Design

Σελίδες: 328

Διαστάσεις: 17*24

Το βιβλίο εισάγει τον αναγνώστη στο κάθε μορφής σχέδιο από την αρχιτεκτονική μέχρι το design, ενώ ο φαινότυπός του προβάλλεται στα περιεχόμενά του. Στο πρώτο μέρος του περιγράφονται τα εργαλεία, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες σχεδιασμού με αναφορές στο χρώμα, στα σχήματα και στερεά, στο ψηφιακό περιβάλλον σχεδιασμού, στις γεωμετρικές χαράξεις και στο σχεδιαστικό υπόβαθρο. Οι έννοιες της τροποποίησης και της διαμόρφωσης αφορούν τις ενέργειες του σχεδιαστή στην διαχείριση των σχημάτων και των στερεών που σχεδιάζει όπως η μετάθεση, η σύνθεση, η αλλαγή μεγεθών κ.ά.

Η συμβολή του προγραμματισμού και των ειδικών απαιτήσεων σχεδιασμού αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων, την φιλικότητα στον χρήστη, την πολυλειτουργικότητα στο design και την αρχιτεκτονική κ.ά. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μία προσπάθεια να αναφερθούν έννοιες όπως η συμμετρία, ο ρυθμός, η εγγύτητα, ο πλεονασμός και άλλες «αφηρημένες» ή μη έννοιες που συμβάλλουν στη συνθετική διαδικασία του σχεδιασμού. Λογική συνέχεια αποτελεί η επόμενη ενότητα που πραγματεύεται τη μοναδικότητα, την πρωτοτυπία, τη διαθεματικότητα και άλλες συναφείς «συνθετικές» έννοιες.

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με επιλογή από θέματα αισθητικής όπως το καλό και το κακό σχέδιο και επιλογή από ανθρωποκεντρικά στοιχεία όπως η ενσυναίσθηση, η οικειότητα κ.ά.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς

Ο Δημήτρης Αντωνίου είναι επίκουρος καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο Δημήτρης Γιουζέπας είναι επίκουρος καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Ο Γιάννης Τσάρας είναι αναπληρωτής καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης.

Ο Νίκος Τσινίκας είναι ομότιμος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Share it!