Τίτλος:

«Προς μάθησιν εκτελεστέραν».

Ο Χριστόφορος Φιλητάς (1787 – 1867) και η συγκρότηση της ΝΕεοελληνικής Φιλολογίας τον 18ο και 19ο αιώνα.

Πρακτικά του συνεδρίου: «Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: 18ος – 19ος αιώνας». Αθήνα 13-14 Δεκεμβρίου 2019

Επιμέλεια:
Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Δημήτρης Πολυχρονάκης, Κωνσταντίνος Χρυσόγελος

Εκδόσεις:
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Γλώσσα:
Ελληνικά

Έτος κυκλοφορίας:
2022

Σελίδες: 442

Διαστάσεις: 29 x 19

Share it!

Το συνέδριο «Λογιοσύνη και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας: 18ος – 19ος αιώνας» διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 13 -14 Δεκεμβρίου 2019. Ο τόμος περιέχει την επεξεργασμένη μορφή των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο. Με αφορμή το συνέδριο πραγματοποιήθηκε και η έκθεση «Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λόγιου του 19ου αιώνα. Τα χειρόγραφα τετράδια του Χριστόφορου Φιλητά.» από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής σε συντονισμό της Έλλης Δρούλια και επιμέλεια της Άντζελας Καραπάνου.

Η περίπτωση του Ηπειρώτη λόγιου και διδασκάλου Χριστόφορου Φιλητά (1787 -1867) δίνει την ευκαιρία να ανοίξει για άλλη μια φορά η συζήτηση για τη γενεαλογία της ιστορίας της νεοελληνικής φιλολογίας και για τα αιτήματα της ελληνικής λογιοσύνης του 19ου αιώνα σχετικά με την ιστοριογράφηση της πνευματικής κίνησης του Γένους από την Άλωση και έπειτα.