Από τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων γίνεται γνωστό ότι οι υπηρεσίες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών και του Παραρτήματος της οδού Φωκαίας θα παραμείνουν κλειστές από 1 έως 31  Αυγούστου  2022 λόγω της ετήσιας απεντόμωσης – απολύμανσης και του προβλεπόμενου καθαρισμού των κτηριακών της  εγκαταστάσεων.

Share This Story, Choose Your Platform!