Από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών γίνεται γνωστό ότι από την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας για το κοινό. Το χειμερινό ωράριο θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024.

Το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
Δευτέρα: 8:00 έως 14:45
Τρίτη: 8:00  έως 19:45
Τετάρτη: 8:00 έως 14:45
Πέμπτη: 8:00 έως 14:45
Παρασκευή: 8:00 έως 14:45

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00 έως 15:45

Share This Story, Choose Your Platform!