Οι τεχνολογικές περιοχές κατάρτισης έχουν προκύψει από τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας σε συνδυασμό με ένα σύνολο λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Ψηφιακό Δίδυμο και το Internet of Things (IoT).

Με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) ανακοινώθηκε η ίδρυση του Κέντρου Ικανοτήτων “Teaching Factory” για Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Βιομηχανία. Το εν λόγω Κέντρο Ικανοτήτων έχει ως αντικείμενο το Teaching Factory, ένα μοντέλο που στοχεύει στην αποτελεσματική σύνδεση πανεπιστημιακών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανική και την επιχειρηματική πράξη. Παράλληλα, είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και προσπάθειας επίλυσης πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων. Οι τεχνολογικές περιοχές κατάρτισης του Κέντρου Ικανοτήτων Teaching Factory έχουν προκύψει από τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με ένα σύνολο λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Ψηφιακό Δίδυμο και το Internet of Things (IoT).

Το Πανεπιστήμιο Πάτρας/ΕΛΚΕ έχει τον συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία του Κέντρου Ικανοτήτων εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων και ο ομότιμος καθηγητής κος Γιώργος Χρυσολούρης, ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού είναι ο συντονιστής του έργου.

Το γεγονός ότι στους εταίρους του νέου αυτού Κέντρου Ικανοτήτων περιλαμβάνονται σημαντικές βιομηχανίες μεταποίησης της Ελλάδας σημαίνει ότι η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια, αλλά και να καρπωθεί από την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών και των πιλοτικών δράσεων. Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη με εταιρείες του εξωτερικού και με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καινοτομίας (EIT Manufacturing), δίνει δυνατότητες διεθνοποίησης του Κέντρου Ικανοτήτων, έτσι ώστε οι καλύτερες πρακτικές από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του Κέντρου Ικανοτήτων και να δημιουργηθούν συνέργειες/συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά και εταιρειών.

Share it!