Τρίμη Αντιγόνη-  Εικαστική ψυχοθεραπεύτρια

Μίχαλος Κωνσταντίνος – Εικαστικός

Το έργο από την στιγμή που μορφοποιείται αποκτά δική του υπόσταση στον χώρο και τον χρόνο, συντίθεται και αρθρώνεται μέσα από τα πλαστικά στοιχεία του, τις τεχνικές προσεγγίσεις τις επιφορτίσεις που δέχεται από τα διάφορα ρεύματα της τέχνης, και στέκει απέναντι τόσο στον θεατή όσο και στον δημιουργό σαν ένας συμβολοποιημένος κώδικας μιας σχέσης που για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται να επιτευχθεί συνάντηση.

Σε αυτό το εργαστήρι ένας εικαστικός και μια εικαστική ψυχοθεραπεύτρια θα αξιοποιήσουν τα εργαλεία τα μέσα  τις γνώσεις και την εμπειρία που φέρνει ο καθένας από τον χώρο του, και μαζί με τους συμμετέχοντες θα μπουν σε μια διαδικασία διερεύνησης και εικονοποίησης του εικαστικού έργου, χαρτογραφώντας και αναπτύσσοντας τις αμφίδρομες σχέσεις μεταξύ των εκφραστικών τεχνών,  ούτως ώστε το μυστήριο και η πολυπλοκότητα του έργου να βρουν διαδρομές συνάντησης με την αντίληψη για την αποκωδικοποίηση και νοηματοδότηση του.

Το εργαστήρι απευθύνεται σε εικαστικούς, εικαστικούς ψυχοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς, συμβούλους ψυχικής υγείας, και σε όσους ενδιαφέρονται να διευρύνουν την σχέση τους με την τέχνη και το εικαστικό έργο μέσα από την υποκειμενικότητα της οπτικής και της αντίληψη τους

Στο εργαστήριο θα εφαρμοστούν διάφορες τεχνικές των εικαστικών τεχνών, θα γίνει διερεύνηση – μελέτη και πειραματισμός για τις πλαστικές δυνατότητες του κάθε υλικού, ούτως ώστε όλα αυτά να μεταφραστούν σε εικόνα, λόγο, κείμενο, κίνηση, έκφραση.

Οι συναντήσεις θα είναι μια φορά τον μήνα και θα διαρκούν 6 ώρες

Ημέρα διεξαγωγής: Σάββατο και ώρες :  10:00πμ-16:00

Ημέρες διεξαγωγής: 21/1/2023, 18/2/2023, 1/4/2023, 22/4/2023, 27/5/2023, 24/6/2023

Κόστος διεξαγωγής: 380 Ευρώ (με δυνατότητα 4 δόσεων)

Share This Story, Choose Your Platform!