Τίτλος: Π.Μ.Σ. Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου

Επιστημονικός κλάδος:
Τεχνολογίες Χωρικής Ανάλυσης
Γεωπληροφορική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
9 Μαΐου 2022.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.ucy.ac.cy/mscgidh/

Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (MSc.) Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά και Αρχαιολογία Τοπίου του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ένα μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που προσφέρει ένα σύνολο διεπιστημονικών ακαδημαϊκών μαθημάτων στον τομέα της εφαρμογής των Τεχνολογιών Χωρικής Ανάλυσης και της Γεωπληροφορικής στον ευρύτερο τομέα των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το πρόγραμμα λειτουργεί ως μία διεπαφή μεταξύ τεχνολογιών αιχμής και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, που εκπαιδεύει τους φοιτητές στις τελευταίες εξελίξεις των τεχνολογιών των χωρικών αναλύσεων, παρέχοντας πρακτική κατάρτιση και δεξιότητες σε διαφορετικά επιστημονικά όργανα (γεωφυσικά, τοπογραφικά, drones) και λογισμικά, προωθώντας μια κριτική και πολύπλευρη γνώση της εφαρμογής τους όσον αφορά την αντιμετώπιση αρχαιολογικών και ιστορικών ζητημάτων και την έναρξη διαλόγου μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα υλοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Σύλβιας Ιωάννου». Υποτροφίες απαλλαγής από τα δίδακτρα χορηγούνται στους καλύτερους υποψηφίους ανάλογα με τα προσόντα τους.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 9 Μαΐου 2022.

Κριτήρια Εισδοχής 

  • Αντίγραφα πτυχίων προπτυχιακών σπουδών με μέσο όρο βαθμολογίας υψηλότερο από  6.5/10.
  • Πιστοποιημένες αναλυτικές βαθμολογίες
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Βιογραφικό σημείωμα και έκθεση ενδιαφερόντων
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας TOEFL>600, IELTS >6.5).

Οι υποψήφιοι φοιτητές μπορούν να προέρχονται από κλάδους Αρχαιολογίας/Ανθρωπολογίας, Ιστορίας, Αρχιτεκτονικής, Γεωγραφίας, Περιβαλλοντικών Επιστημών, Τοπογραφίας, Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών, κ.α.

https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

Επικοινωνία: 

 Αρχαιολογική Μονάδα Αρχαιολογίας (ΕΜΑ)

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

P.O Box 20537, 1678 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 893560

Email: [email protected]

Επιστημονικός Υπεύθυνος: 

Καθ. Απόστολος Σαρρής 

Έδρα «Σύλβιας Ιωάννου» στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Tηλ.: +357 22 893568,

+30 6944 789404

Email: [email protected]