Τίτλος: Π.Μ.Σ. Τεχνητή Νοημοσύνη & Bαθιά Μάθηση

Επιστημονικός κλάδος:
Τεχνητή Νοημοσύνη

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Γλώσσα:
Ελληνικά & Αγγλικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συνδιοργανώνουν ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Βαθιά Μάθηση (Artificial Intelligence and Deep Learning).

Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε ειδίκευση πάνω στο αντικείμενο των Αυτόνομων Συστημάτων (AutonomousSystems), ή των Γνωσιακών Συστημάτων (CognitiveSystems), επιλέγοντας την αντίστοιχη ομάδα μαθημάτων εξειδίκευσης, ή να κάνουν ελεύθερη επιλογή μαθημάτων εξειδίκευσης, στο πλαίσιο απόκτησης του πτυχίου στο αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Βαθιάς Μάθησης.

Σε επιλεγμένα μαθήματα, το εκπαιδευτικό υλικό και οι εργασίες είναι βασισμένα σε υλικό από το Deep Learning Institute της NVIDIA ενώ όλα τα μαθήματα περιέχουν πρακτικό μέρος και αξιολόγηση μέσω project, με χρήση εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί από μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης  (GoogleAI, NVIDIA).

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων με την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων να είναι τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, και τα μαθήματα να ξεκινάνε το εαρινό εξάμηνο. Η διδασκαλία γίνεται στα Ελληνικά με σημειώσεις και εργασίες στα Αγγλικά, και με τη δυνατότητα διαλέξεων στα Αγγλικά για αλλοδαπούς φοιτητές. Στο πρόγραμμα διδάσκουν μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Καθηγητές και πιστοποιημένοι σε θέματα Βαθιάς Μάθησης συνεργάτες. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διαλέξεις από συνεργαζόμενους Καθηγητές και Ερευνητές από Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα και Εταιρείες του εξωτερικού.

Πληροφορίες και την σχετική αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ: http://aidl.uniwa.gr

Share This Story, Choose Your Platform!