Τίτλος: Π.Μ.Σ. Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό

Επιστημονικός κλάδος
Ανθρωπιστικές Σπουδές

Πανεπιστήμιο:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Προκηρύχθηκε ο νέος κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Σπουδές στον Σλαβικό Κόσμο: Ιστορία, Γραμματεία, Πολιτισμός και Διαχρονικές Σχέσεις με τον Ελληνισμό» (Πρόσκληση).

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών του – ανεξάρτητα από τη γνώση σλαβικών γλωσσών – στη μελέτη όλων των πτυχών της ιστορίας, της γραμματείας, της γλώσσας και του πολιτισμού του σλαβικού κόσμου, των σύγχρονων πολιτικών και ιδεολογικών εξελίξεων που διατρέχουν τον σλαβικό κόσμο ιδιαίτερα στις μέρες μας διαμορφώνοντας τη σύγχρονη Ευρώπη, καθώς και των διαχρονικών σχέσεων των σλαβικών λαών με τον Ελληνισμό.

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 εξάμηνα Μαθημάτων και 1 εξάμηνο για τη συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας) και αποδίδει συνολικά 90 ECTS. Τα Μαθήματα θα ξεκινήσουν το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεως (είτε υβριδικά, είτε μέσω της πλατφόρμας Zoom). Το Πρόγραμμα των Μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά 6 Μαθήματα – 3 ανά εξάμηνο.

Διδάσκουν εξειδικευμένοι και αναγνωρισμένοι επιστήμονες και ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Επίσης το Πρόγραμμα των Μαθημάτων διανθίζεται με τη διοργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων αλλά και Επιστημονικών Εργαστηρίων (Workshops).

Το Π.Μ.Σ. δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους μεταξύ 31 Οκτωβρίου 2022 έως 30 Νοεμβρίου 2022 στη διεύθυνση: https://slav.theo.auth.gr/index.php/application/

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://slav.theo.auth.gr ή να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και στα τηλέφωνα: 2310 997130 και 6947957435 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή (10:00 – 13:00).

Share This Story, Choose Your Platform!