Τίτλος: Π.Μ.Σ. Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο

             

Επιστημονικός κλάδος
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Ένα καινοτόμο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο», λειτουργεί με επιτυχία για 9η συνεχή χρονιά. Παρέχει τις εξής τρεις (3) εξειδικεύσεις: α) Σχεδιασμός προϊόντων, β) Τεχνολογία & Κατασκευές και γ) Μάνατζμεντ & Μάρκετινγκ για το Α.Ε. 2023-2024, στην Καρδίτσα.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται πτυχιούχοι: του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών, Οικονομικών, Διοίκησης, Μάρκετινγκ, πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ) με σχετική συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω ΠΜΣ.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων περιλαμβάνει την παρακολούθηση δέκα (10) συνολικά μαθημάτων (5 σε κάθε εξάμηνο σπουδών) και τη διπλωματική εργασία (3ο εξάμηνο σπουδών). Τα μαθήματα πραγματοποιούνται δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως (σε ποσοστό 35%) και διεξάγονται 2 φορές το μήνα (Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή). Τα συνολικά δίδακτρα ανέρχονται σε 2.800 € ανά φοιτητή και για τα τρία (3) εξάμηνα σπουδών.

Σημειώνεται ότι δίνονται δύο (2) υποτροφίες αριστείας σε κάθε εξάμηνο (1ο & 2ο) στους φοιτητές που συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία στα αντίστοιχα μαθήματα. Υποτροφίες δίνονται σε ειδικές περιπτώσεις και από επιχειρήσεις του κλάδου.

Φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια του Ν. 4957/2022 (άρθρο 86) απαλλάσσονται των τελών φοίτησης.

Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται σε άρτιες υποδομές και κτιριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού στο campus της Καρδίτσας.

Ο εργαστηριακός και ερευνητικός εξοπλισμός του Τμήματος αξίας άνω των 4.000.000 € είναι υποδειγματικός, διασφαλίζοντας έτσι την άρτια μεταφορά της γνώσης αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Υπάρχει άμεση διασύνδεση του ΠΜΣ με επιχειρήσεις και φορείς του ξύλου, γεγονός που εξασφαλίζει σε αποφοίτους του πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εξεύρεση εργασίας.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές ενθαρρύνονται και συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα των καθηγητών του ΠΜΣ, ενώ αρκετοί συνεχίζουν τις σπουδές τους και στο διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών.

Απόφοιτοι του ΠΜΣ δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου ΠΜΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ παρέχονται από: τη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΞΥΣ, Τηλ.: 24410-64730, e-mail: [email protected],  και την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ΣΤΕΜΑ-ΠΡΟΞΥ https://msc-wood.fwsd.uth.gr/ 

Share This Story, Choose Your Platform!