Τίτλος: Π.Μ.Σ. Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά

Επιστημονικοί κλάδοι:
Διεθνείς Σχέσεις
Πολιτικές Επιστήμες

Πανεπιστήμιο:
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://see.pspa.uoa.gr/

Περιγραφή

Tο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης: Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά (Master’s Degree in Southeast European Studies: Politics, HistoryEconomics) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα είναι μονοετές και εξ ολοκλήρου αγγλόφωνο. Κατά τούτο, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στους επιτυχόντες υποψήφιους να φοιτήσουν σε μεταπτυχιακό μάλιστα επίπεδο, αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν έτσι έναν τίτλο σπουδών από ένα καταξιωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ιδρύθηκε το 1999, σε μια περίοδο πολιτικών αναστατώσεων στα Βαλκάνια, με σκοπό να συμβάλει στην αμοιβαία κατανόηση των προβλημάτων αλλά και των προοπτικών ανάπτυξης, συνεργασίας και καλής γειτονίας στην περιοχή. Στην περίοδο αυτή, το πρόγραμμα έχει δεχθεί πολλούς Έλληνες και αλλοδαπούς και έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης αριστούχων φοιτητών από όλον τον κόσμο. Μεγάλος αριθμός αποφοίτων του προγράμματος έχει ήδη απορροφηθεί σε υψηλές κυβερνητικές θέσεις των χωρών τους, σε γραφεία διεθνών οργανισμών, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να παρέχουν μια βαθιά, εστιασμένη και διεπιστημονική γνώση των ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, κάθε χρόνο υπάρχει πλούσια σειρά διαλέξεων με εξωτερικούς ομιλητές, από τον ακαδημαϊκό, διπλωματικό και επιχειρηματικό χώρο. Το πρόγραμμα διακρίνεται από εξαιρετική αναλογία διδασκομένων και διδασκόντων.