Τίτλος: Π.Μ.Σ. Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός

Επιστημονικός κλάδος:
Τουριστικά

Πανεπιστήμια:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Υποβολή αιτήσεων ακαδ. έτος 2023-24  μόνο ηλεκτρονικά: https://msc-religioustourism.web.auth.gr/

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ” άρχισαν από 1/9 έως 15/10/2023.

Περιγραφή

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα οργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού του ΔΙΠΑΕ και λειτουργεί ήδη με επιτυχία τον τέταρτο κύκλο.

Σκοπός του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο θεωρητικό υπόβαθρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, αλλά και η παροχή και ανάπτυξη τουριστικών δεξιοτήτων για όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού ή να εργασθούν επαγγελματικά με αυτόν σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Δεκτοί: Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των Σχολών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Δεκτοί είναι, επίσης, απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών σχετικών με τον Τουρισμό, στους οποίους προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη γνώση για την ειδική μορφή του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες.

Χρονική διάρκεια: Τρία (3) εξάμηνα, που ισοδυναμούν με 90 ECTS.

Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εξαμήνων, και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.

Τρόπος διδασκαλίας: Δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνδυασμός φυσικής και διαδικτυακής διδασκαλίας. Χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του e-learning.

Δίδακτρα: 2.000 ευρώ. Καταβολή 200 ευρώ κατά την εγγραφή και των υπολοίπων 1.800 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις των 600 ευρώ πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Πλεονεκτήματα του Προγράμματος:

  • Το Πρόγραμμα δίνει μεταπτυχιακό τίτλο, η συνάφεια του οποίου αναγνωρίζεται για ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών αντικειμένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
  • Καλύπτει διεπιστημονικά και τα δύο πεδία που απαιτούνται για την εξειδίκευση του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού:
  • τη θρησκευτική και θεολογική γνώση, που παρέχει το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού και
  • την τουριστική και διοικητική διαχείρισή της, που παρέχει το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού.
  • Μελετά τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό ολιστικά, συμπεριλαμβάνοντας μαζί με τις θεολογικές και τουριστικές γνώσεις, επιπλέον το ιστορικό και πολιτισμικό φορτίο του αλλά και το περιβαλλοντικό και οικολογικό αποτύπωμά του.
  • Ακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις ως προς το αντικείμενό του και εφοδιάζει τους φοιτητές του με σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Συγχρόνως, προάγει την επιστημονική έρευνα και συμβάλλει στην εξωστρέφεια και διάχυση των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία.

Επαγγελματικές διέξοδοι:

  • Οι απόφοιτοι μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο σε ακαδημαϊκούς, εκκλησιαστικούς και κοινωνικούς φορείς,
  • να αποτελέσουν στελέχη σε οργανισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που σχετίζονται με τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, όπως π.χ. στελέχη του κοινωνικού έργου της Εκκλησίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πολιτικής διοίκησης,
  • να συνεισφέρουν ως εκπαιδευτικοί στο έργο της εκπαίδευσης, δημόσιας και ιδιωτικής, αλλά και ως συντελεστές στο έργο φορέων πολιτισμικού, και ανθρωπιστικού χαρακτήρα.

Επικοινωνία: [email protected]

Share This Story, Choose Your Platform!