ΠΜΣ Βιοικονομία Κυκλική Οικονομία Βιώσιμη Ανάπτυξη – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Π.Μ.Σ. Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Διεθνές Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ. Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Π.Μ.Σ. Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακού Μάρκετινγκ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ. Διδακτική των Βιοεπιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Διδακτική των επιστημών και σύγχρονες Τεχνολογίες – Διεθνές Πανεπιστήμιο & Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών – Διεθνές Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ. Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση – Πανεπιστήμιο Πατρών

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Share This Story, Choose Your Platform!