ΠΜΣ Διδακτική των Βιοεπιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΜΣ Τεχνητή Νοημοσύνη & Βαθιά Μάθηση – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Μεταφραστική έρευνα στη Βιοϊατρική: Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και στοχευμένες Θεραπείες- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

ΔΠΜΣ Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή – ΕΚΠΑ & Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  

ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Π.Μ.Σ. Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Διεθνές Πανεπιστήμιο

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών – Διεθνές Πανεπιστήμιο

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ Ρομποτική – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Π.Μ.Σ Βιοηθική – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Π.Μ.Σ. Διοίκηση τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών   

Δ.Π.Μ.Σ Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμόςΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης &  Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος  

Π.Μ.Σ. Οπτικοακουστικές Τέχνες στην Ψηφιακή Εποχή- Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ. Ψηφιακό Μάρκετινγκ- Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Share This Story, Choose Your Platform!