ΠΜΣ Τεχνητή Νοημοσύνη & Βαθιά Μάθηση – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Μεταφραστική έρευνα στη Βιοϊατρική: Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και στοχευμένες Θεραπείες- Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

ΔΠΜΣ Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή – ΕΚΠΑ & Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

ΔΠΜΣ Βιο-ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης & Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

ΠΜΣ Διδακτική των Βιοεπιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική – Πανεπιστήμιο Πατρών

ΔΠΜΣ Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΠΜΣ Βιοικονομία Κυκλική Οικονομία Βιώσιμη Ανάπτυξη – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ Ευρωπαϊκή Επιχειρηματικότητα και Εμπορικό δίκαιο – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Π.Μ.Σ. Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Διεθνές Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ. Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πολιτική, Ιστορία, Οικονομικά – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Π.Μ.Σ. Νέα Μέσα Επικοινωνίας και Ψηφιακού Μάρκετινγκ – Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ. Διδακτική των Βιοεπιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών – Διεθνές Πανεπιστήμιο

Π.Μ.Σ. Ψηφιακή Καινοτομία και Διοίκηση – Πανεπιστήμιο Πατρών

Δ.Π.Μ.Σ. Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας & Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΠΜΣ Ρομποτική – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Share This Story, Choose Your Platform!