Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας διοργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  προσαρμοσμένα στις σύγχρονες διεθνέις ανάγκες, προσανατολισμένα στις νέες τεχνολογίες και το περιβάλλον. Τα ΠΜΣ πργαματοποιούνται με φυσική παρουσία και με εξ αποστάσεως παρακολούθηση.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εξ’ αποστάσεως Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΜΣ Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π.Μ.Σ. Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π.Μ.Σ. Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π.Μ.Σ. Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π.Μ.Σ. Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιοοικονομία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Π.Μ.Σ. Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο 

Share This Story, Choose Your Platform!