Τίτλος: Δ.Π.Μ.Σ. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Επιστημονικός κλάδος
Ιατρική, Νοσηλευτική

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://acare.med.uth.gr/

Περιγραφή

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) συνιστά ένα ευρύτατο σύνολο υπηρεσιών πρόληψης, παρακολούθησης και βελτίωσης της υγείας του γενικού πληθυσμού. Εφαρμόζεται σε πλείστες δομές τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και η σημασία της αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό κράτος και τους πολίτες τους.

Το ΔΠΜΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας απευθύνεται σε επιστήμονες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς, ψυχολόγους, διαιτολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, βιολόγους) και εκπαιδευτικούς που θέλουν να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ μπορούν να εργαστούν και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, δομές ΤΟΜΥ, ιδιωτικά θεραπευτήρια, κλινικές, ιδιωτικά και δημόσια σχολεία, φαρμακεία, δομές κοινωνικής προστασίας και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Το ΔΠΜΣ υλοποιείται με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εγγυάται την ακαδημαϊκή και επαγγελματική ετοιμότητα των αποφοίτων του.

Η διάρκεια σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του ΔΜΠΣ http://acare.med.uth.gr/

Share This Story, Choose Your Platform!