Τίτλος: «ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ»

 

Επιστημονικός κλάδος:
Βιοϊατρικές Επιστήμες
Επιστήμες της Ζωής

Πανεπιστήμια:
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα (120 ECTS)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
10 Δεκεμβρίου-15 Φεβρουαρίου
(Παράταση μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022):

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://biomedical-sciences.med.duth.gr/

Περιγραφή

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών  του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας συνδιοργανώνουν κάθε έτος Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο: «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών»

Στο Πρόγραμμα θα εντάσσονται κάθε χρόνο μέχρι πενήντα (50) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ). Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων

Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Χημείας, Φυσικής και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, αλλά και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου

H διάρκεια σπουδών που οδηγούν στη λήψη ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS) και τα μαθήματα θα γίνονται εναλλάξ στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης και στο ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης KAI διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του μεταπτυχιακού προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις εναλλάξ μεταξύ

Αλεξ/πολης και Θεσ/νίκης.

Τα δίδακτρα για κάθε ΜΦ ανέρχονται στις 4000€ και θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις (προκαταβολή με την αποδοχή της αίτησης 1500€).

Επιστ. Υπεύθυνος:

Καθ. Θ. Λιαλιάρης, Δ/ντής Εργ. Γενετικής Ιατρικής ΔΠΘ και ΠΓΝΑ

emaillialiari@med.duth.gr

Κιν. 6973385155

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προκήρυξη: Τέλη Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους

Κατάθεση αιτήσεων: 10 Δεκεμβρίου-15 Φεβρουαρίου

(Παράταση μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022):

Τέλη Φεβρουαρίου: Ανακοίνωση καταλόγου δεκτών ΜΦ και επιλαχόντων ΜΦ

Αρχές Μαρτίου: Έναρξη μαθημάτων

Το έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής: Πανεπιστημιούπολη – Δραγάνα Αλεξανδρούπολη ΤΚ 68100 Τηλ. 25510 30921

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Γραμματεία του ΔΠΜΣ στο τηλ. 25510 30522 ή στην γραμματεία του ΔΙΠΑΕ στο τηλ. 2310013835