Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου κλείνει φέτος 30 έτη πλούσιου έργου στην Εκπαίδευση, στην Έρευνα και Καινοτομία, αλλά και στην προσφορά του στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Άσκηση Πεδίου ΜΕSPOM 2022

Συνεχίζοντας την πλούσια παγκόσμια Γεωγραφική Επιστημονική Παράδοση με σύγχρονα εργαλεία και προσεγγίσεις, το Τμήμα Γεωγραφίας διακρίνεται για την υψηλή ποιότητα της ακαδημαϊκής του παρουσίας σε ένα εκπαιδευτικό ερευνητικό περιβάλλον που εμπνέει φοιτητές και φοιτήτριες για να αντιμετωπίσουν τις σύνθετες και πολύπλοκες προκλήσεις του μέλλοντος, με έμφαση στην ανάπτυξη σκέψης, την εξεύρεση λύσεων και την λήψη αποφάσεων.

Ασκηση Πεδιου ΠΜΣ Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 2017

Η έρευνα στο Τμήμα Γεωγραφίας εστιάζει σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα υπό την οπτική του χώρου και του ρόλου του στη διαμόρφωσή τους, εφαρμόζοντας ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, μεθόδους ανάλυσης, και εργαλεία. Πολλά ερευνητικά έργα του αναγνωρίζονται διεθνώς και συμβάλλουν στην κατανόηση και επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων σε ευρεία γκάμα θεμάτων, από την προστασία του περιβάλλοντος και της γεω-πολιτισμικής κληρονομιάς έως την ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων, και από την μετανάστευση στην κλιματική αλλαγή και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και καταστροφών.

Αυτοψία στις πλημμυρισμένες περιοχές της Θεσσαλίας  2023

Κατά τη διάρκεια του 2024, μιας σημαντικής επετειακής χρονιάς, το Τμήμα Γεωγραφίας τιμάει το παρελθόν του και σκιαγραφεί το μέλλον του με μια σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, που περιλαμβάνουν ανοιχτές διαλέξεις, ομιλίες και εκθέσεις στους χώρους του και όχι μόνο!

Ορκωμοσία 2017

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Γεωγραφίας και τις επετειακές του εκδηλώσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του https://geography.aegean.gr/30years/ ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλέφωνα +30 22510 36426, +30 22510 36409.

Share This Story, Choose Your Platform!