Το Διιδρυματικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς Και Περιεχόμενο» και το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ. εγκαινιάζουν μια σειρά από δωρεάν διαδικτυακά εντατικά σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, how-to, masterclasses και crashcourses που αποσκοπούν στη συμπυκνωμένη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών. Τα εργαστήρια είναι και θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης με στόχευση στις Επιστήμες της Γραφής αλλά και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Φιλολογία και την Ιστορία και αποτελούν ειδικές περιπτώσεις μελέτης. Η διάρκεια του κάθε σεμιναρίου ποικίλει. Συνήθως η διάρκεια είναι 2-3 ώρες ανάλογα με το αντικείμενο και ολοκληρώνεται εντός της ημέρας. Αποτελούνται από δύο μέρη, αυτό της θεωρητικής κατάρτισης και αυτό της πρακτικής εξάσκησης και εφαρμογής της θεωρίας.

Συμμετοχή

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δ.Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν τη συμπλήρωση και την αποστολή της σχετικής φόρμας που περιλαμβάνει τα στοιχεία σας, ένα σύντομο βιογραφικό με τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα και γιατί θα θέλατε να παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν αμέσως μετά και θα λάβουν τον MS Teams σύνδεσμο. Στα μαθήματα μετέχουν αυτοδικαίως οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. και τα μέλη της ομάδας STUDIUM του Εργαστηρίου χωρίς αίτηση εγγραφής.

Πρακτικές πληροφορίες

Ο φόρτος εργασίας ισοδυναμεί με 6 ώρες μελέτης. Οι συμμετέχοντες ενδεχομένως θα κληθούν να μελετήσουν τη δευτερογενή βιβλιογραφία κατά την προετοιμασία του σεμιναρίου (που διανέμεται πριν από το μάθημα). Τα σεμινάρια συνοδεύονται από γραπτό εκπαιδευτικό υλικό ή προτεινόμενη σχετική βιβλιογραφία για την περαιτέρω αφομοίωση και επεξεργασία της διδασκόμενης ύλης ή της πρακτικής άσκησης. Επιπλέον υλικό θα διανεμηθεί μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος για να συνεχίσετε να βελτιώνετε τις δεξιότητές σας στη συνέχεια. Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και ανοιχτά για όλους όσοι ενδιαφέρονται. Ωστόσο, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των μαθημάτων ορίζεται κάθε φορά κλειστός αριθμός συμμετεχόντων, που καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο οποίος καθορίζει και τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα και το επίπεδο των συμμετεχόντων. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω του Microsoft Teams.

Επικοινωνία, πληροφορίες και εγγραφή:

Δ.Π.Μ.Σ. «Αρχαία Ελληνική Γραφή: Φορείς Και Περιεχόμενο»

Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ.

Τηλ: 25310-39916

Email: [email protected]

Facebook ομάδας Εργαστηρίου: Ομάδα Studium

Share This Story, Choose Your Platform!