Τίτλος: Π.Μ.Σ. Ψηφιακό Μάρκετινγκ

       

Επιστημονικός κλάδος
Μάρκετινγκ & Πληροφορική

Πανεπιστήμιο:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.digital-marketing.edu.gr/

Υποβολή αιτήσεων ως τις 15 Οκτωβρίου 2022

Περιγραφή

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε νέους επιστήμονες, πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η προώθηση της έρευνας στο επιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον η χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κρίνεται απαραίτητη. Η υπεροχή του Ψηφιακού Μάρκετινγκ σε σχέση με το παραδοσιακό είναι πλέον δεδομένη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις, είτε αλλάζουν τα σχέδια δράσης τους με βάση το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, είτε ενισχύουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που υλοποιούν με την προσθήκη τεχνικών Digital Marketing.

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή η τεχνολογία Internet of Things, καθιερώνεται ως ένα σύστημα διασυνδεδεμένων συσκευών (tablets, smart phones, οικιακών συσκευών, συστημάτων παρακολούθησης, συστημάτων παραγωγής, υπολογιστών κ.λπ.), οι οποίες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το Internet. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ μπορεί να καταστήσει παντοδύναμη μια επιχείρηση, εφόσον της δίνει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας  αυτό το διασυνδεδεμένο περιβάλλον, να διεισδύσει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και να μεγιστοποιήσει την απόδοση των προωθητικών ενεργειών της.

Το διεπιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ αποτελεί σύνθεση των επιστημών του παραδοσιακού Μάρκετινγκ και της Πληροφορικής. Δεν είναι απλά η χρήση εργαλείων πληροφορικής για την υλοποίηση των στρατηγικών μάρκετινγκ, αλλά η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών μάρκετινγκ που είναι σχεδιασμένες για να αποδίδουν αποτελεσματικά στο περιβάλλον του ψηφιακού κόσμου και οι οποίες μπορούν να υλοποιούνται κάθε φορά με ειδικό τρόπο μέσω της πληροφορικής και της εφαρμογής υπολογιστικών μοντέλων.

Η εφαρμογή των υβριδικών τεχνικών του αντικειμένου βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν τη διαρκή αναγνώριση των εναλλασσόμενων ρόλων του παραδοσιακού και του ψηφιακού μάρκετινγκ, προσδίδοντάς τους το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ενεργής συμμετοχής των πελατών τους στην παραμετροποίηση των στρατηγικών προώθησης που υλοποιούν.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι το μοναδικό στην Ελλάδα στο αμιγές αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ και προσφέρεται σε ποσοστό 75% μέσω τεχνολογιών σύγχρονης και 25% μέσω τεχνολογιών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αποτελεί μονάδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και λειτουργεί στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία επιστημόνων οι οποίοι θα:

  • Έχουν την ικανότητα και την ευχέρεια να σχεδιάζουν, να διαμορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές του παραδοσιακού και του Ψηφιακού Μάρκετινγκ αλλά και των εργαλείων σχεδιασμού του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση των τεχνολογικών δομών και εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των πρακτικών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες μεθοδολογίες, τεχνικές και διαδικασίες στο επιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Έχουν αποκτήσει δεξιότητες που θα αναβαθμίσουν το δημιουργικό δυναμικό τους και θα βελτιώσουν την ικανότητά τους να εργάζονται ανεξάρτητα και με πρωτότυπα (καινοτόμα) αποτελέσματα.

Share This Story, Choose Your Platform!