Τίτλος: Π.Μ.Σ. Σύγχρονη Φιλοσοφία / Φιλοσοφία της Επιστήμης

Επιστημονικός κλάδος:
Φιλοσοφία / Φιλοσοφία της Επιστήμης

Πανεπιστήμιο:
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Γλώσσα:
Αγγλικά

Διάρκεια:
2 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://contemporaryphilosophy.phs.uoa.gr/

Περιγραφή

Το ΠΜΣ προσφέρει στους φοιτητές ένα ισχυρό υπόβαθρο στη μελέτη της Σύγχρονης Φιλοσοφίας, παρέχει μια προωθημένη εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και διδάσκει τις διανοητικές δεξιότητες που απαιτούνται για την ενασχόληση με θέματα που απασχολούν την τρέχουσα έρευνα στα αιώνια προβλήματα της φιλοσοφίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σημαντικότερες σχολές σκέψης της σύγχρονης φιλοσοφίας και να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στα διάφορα πεδία της φιλοσοφικής έρευνας. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι αναμένεται να είναι σε θέση να διεξάγουν ανεξάρτητη και συλλογική έρευνα, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση διδακτορικών σπουδών.

Είναι το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα που επικεντρώνεται στη Σύγχρονη Φιλοσοφία, τόσο στην “αναλυτική” όσο και στην “ηπειρωτική” εκδοχή της, και ένα από τα λίγα προγράμματα παγκοσμίως που παρέχει εξειδίκευση στη Φιλοσοφία των Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών.

 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διεξάγεται από τον Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, που είναι η κορυφαία ακαδημαϊκή σχολή στην Ελλάδα για τη φιλοσοφική έρευνα, όπως καταγράφεται σε όλες τις διεθνείς ερευνητικές μηχανές (Scopus, Google Scholar, Web of Science, κ.λπ.).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ενταχθούν σε μια αναπτυσσόμενη κοινότητα μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία περιλαμβάνει κατά μέσο όρο 140 φοιτητές ετησίως που παρακολουθούν τα μεταπτυχιακά μας προγράμματα, καθώς και περίπου 90 ενεργούς υποψήφιους διδάκτορες. Αρκετοί από τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές που ολοκληρώνουν το μεταπτυχιακό τους, ακολουθούν καριέρα σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα σε ελληνικά ή διεθνή ιδρύματα.

Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και από επισκέπτες καθηγητές από διεθνή ιδρύματα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα ακαδημαϊκό έτος (12 μήνες – 75 ECTS). Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους τον Ιούνιο. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής έως τις 20 Ιουλίου. Τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το website του προγράμματος ή επικοινωνήστε μέσω email στο [email protected]

MA Brochure_compressed

Share This Story, Choose Your Platform!