Τίτλος: Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Επιστημονικός κλάδος:
Θετικές Επιστήμες

Πανεπιστήμιο:
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
Πλήρης φοίτηση: 3 εξάμηνα
Μερική φοίτηση: 5 εξάμηνα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://engineering.teicm.gr/msc

Περιγραφή 

Με τον όρο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αναφερόμαστε στην παραγωγή ενέργειας από φυσικές διεργασίες, το απόθεμα των οποίων αναπληρώνεται με (επίσης) φυσικό τρόπο. Επί του παρόντος, το 8,8% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προέρχεται από ΑΠΕ, και οι αντίστοιχες διατάξεις παραγωγής είναι διασκορπισμένες σε πολλές χώρες ανά την υφήλιο, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία για επαγγελματική καταξίωση.

Σχετικά πρόσφατα, η ευαισθητοποίηση κοινού και επιστημόνων όσον αφορά την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος, σε συνδυασμό με την υψηλή τιμή του πετρελαίου και τη διαρκή απειλή μιας ενεργειακής κρίσης, οδήγησαν στην εντατικοποίηση της προσπάθειας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι σήμερα, στις περισσότερες από τις αναπτυγμένες (ή/και τις αναπτυσσόμενες) χώρες εφαρμόζονται νέες ενεργειακές πολιτικές (οι οποίες αφορούν τόσο τη νομοθεσία όσο και τη χρηματοδότηση), με σκοπό να υποβοηθήσουν τη βιομηχανική εκμετάλλευση και την εμπορευματοποίηση των ΑΠΕ, παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδικευμένη αριστεία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, το Τμήμα Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Πανεπιστημιούπολη Σερρών) προσφέρει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», στην Ελληνική Γλώσσα (και στην αγγλική με τίτλο “Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization”), με στόχο:

  • να ενισχύσει (ή/και να επικαιροποιήσει) τις γνώσεις των αποφοίτων που επιθυμούν να εργαστούν στον τομέα των ΑΠΕ, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός παγκόσμιου και διαρκώς εξελισσόμενου τομέα εργασίας.

Το Τμήμα προσφέρει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να μετάσχουν σε σπουδές υψηλού επιπέδου και αλληλεπιδρώντας με τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, να ανδρωθούν ως επιτυχημένα στελέχη σε επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ολοκληρώνεται σε τρία εξάμηνα: 1. Κατά το πρώτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν στέρεα θεμέλια πάνω σε προηγμένα θέματα της επιστήμης της Μηχανολογίας. 2. Κατά το δεύτερο εξάμηνο οι φοιτητές εστιάζουν στην απόκτηση τεχνογνωσίας που σχετίζεται με συστήματα αξιοποίησης συγκεκριμένων τύπων ΑΠΕ. 3. Κατά το τρίτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν τη Διπλωματική Εργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://engineering.teicm.gr/msc

Επικοινωνία: Τηλ. +30 23210 49125 Email: [email protected]