Τίτλος: Π.Μ.Σ. Σπουδές στα Μαθηματικά

Επιστημονικός κλάδος:
Μαθηματικά

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.math.aegean.gr/index.php/el/academics-el/postgraduate-programs-el

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σπουδές στα Μαθηματικά»  απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με περαιτέρω ειδίκευση σε μια από τις Kατευθύνσεις :

  • «Θεωρητικά Μαθηματικά»
  • «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά»

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην  εμβάθυνση στα Θεωρητικά και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, καθώς και στη μαθηματική επεξεργασία θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται στις Θετικές Επιστήμες.

Επίσης  παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και ερευνητικές  μεθοδολογίες σε αυτούς/ες που επιθυμούν να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή.

 Τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών και το πρόγραμμα δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.

Η δημοσίευση της προκήρυξης πραγματοποιείται πριν την έναρξη του χειμερινού και εαρινoύ εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η φοίτηση δύναται να είναι πλήρης ή μερική. Η ελάχιστη διάρκεια πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η ανώτατη είναι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου  με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εξετάσεις πραγματοποιουνται δια ζώσης στην έδρα του Τμήματος στην Σάμο.

Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες που εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες πτυχιούχων και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από αντίστοιχες Σχολές της ημεδαπής, δύνανται, κατά περίπτωση, να απαλλαγούν από την εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, στα οποία εξετάσθηκαν  επιτυχώς για την απόκτηση προηγούμενου Διπλώματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μέσω e-mail (dmm[email protected])

          

Share This Story, Choose Your Platform!