Τίτλος: Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

   

Επιστημονικός κλάδος:
Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
4 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://www.dhee.hua.gr/index.php/el/

Περιγραφή

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εκπαίδευση και Πολιτισμός», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. υπ΄ αριθμ. 4485/2017.

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» είναι η επιστημονική εξειδίκευση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) σε θέματα εκπαίδευσης και πολιτισμού, τα οποία αφορούν σε παιδιά, και νέους/νέες με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη εξειδικευμένης γνώσης, κατανόησης και δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στα ακόλουθα: α) τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, την υποστήριξη μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, β) την οργάνωση και τη διοίκηση της εκπαιδευτικής μονάδας και γ) την τέχνη και τον πολιτισμό, και την αξιοποίησή τους σε οργανωμένες δομές πολιτιστικής εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω Ειδικεύσεις:

  1. Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη, με αντικείμενα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη μάθηση, τη διδασκαλία, τη γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων, τη διαχείριση της σχολικής τάξης, τις διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολείο, καθώς και την υποστήριξη μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  2. Διοίκηση και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, με αντικείμενα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις αρχές της σύγχρονης διοίκησης, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την επίδραση που ασκεί ο τύπος της ηγεσίας στη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, την οργανωσιακή συμπεριφορά, τις διαδικασίες λήψης απόφασης και την εποικοδομητική λύση οργανωσιακών προβλημάτων.
  3. Πολιτισμική Αγωγή, με αντικείμενα που σχετίζονται με θέματα τέχνης και πολιτισμού, με έμφαση στην ελληνική πολιτισμική παράδοση, σε συνάρτηση με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά.

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» υλοποιείται ως Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» προσφέρονται 12 υποχρεωτικά μαθήματα διάρκειας 12 εβδομάδων και η διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στη διάρκεια φοίτησης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Διπλωματικής Εργασίας.

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση σε δομές ειδικής και γενικής αγωγής και εκπαίδευσης διάρκειας 500 ωρών. Η Πρακτική Άσκηση, η οποία αποτελεί ξεχωριστό μάθημα, προσφέρεται στους φοιτητές/στις φοιτήτριες της Ειδίκευσης «Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη».

Το ΠΜΣ «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» υποστηρίζει μια σειρά από δραστηριότητες ανταποδοτικού χαρακτήρα για τους φοιτητές/τις φοιτήτριές του, όπως βραβεία, υποτροφίες, σεμινάρια, εργαστηριακές ασκήσεις, βιωματικές ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικές ασκήσεις σε σχολικές μονάδες, μουσεία, ιδρύματα και φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Επιπρόσθετα, το ΠΜΣ διοργανώνει συνέδρια – ημερίδες με δωρεάν συμμετοχή των φοιτητών/φοιτητριών του, επισκέψεις σε μουσεία και άλλους χώρους πολιτισμού, καθώς και εκπαιδευτικές εκδρομές.

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη θέσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Share This Story, Choose Your Platform!