Τίτλος: Π.Μ.Σ. Βιο-Οικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Επιστημονικός κλάδος:
Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

Περιγραφή

Κλιματική κρίση, ενεργειακή κρίση, απαιτητικοί καταναλωτές, οξύς ανταγωνισμός, διαφάνεια, καινοτομία είναι κάποιες από τις λέξεις που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη οικονομική και επιχειρηματική ζωή.

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που απαντά ολιστικά στις σύγχρονες απαιτήσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, διοικητικών και τεχνικών αντικειμένων στοχευμένων στις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Συνδυάζει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, εφοδιάζει τα στελέχη με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν την εφαρμογή πρακτικών προς τη διατήρηση της βιο-ποικιλότητας, την καινοτομία στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και τις αρχές της βιωσιμότητας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης και οικολογικής ανάπτυξης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα και, με βάση τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, προσδίδει τα κατάλληλα εφόδια για την κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και ευρύτερες οντότητες.

Μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, επιτυγχάνεται η κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου μέσω της παροχής θεωρητικής και εφαρμοσμένης οικονομικής ανάλυσης, με εφαρμογή στη διαχείρισης των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και το άνοιγμα νέων και διαφοροποιημένων αγορών σε πολλούς και διαφορετικούς κλάδους (αγροτική οικονομία βιομηχανία τροφίμων, χημική βιομηχανία, παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, βιομηχανία καλλυντικών, παραγωγή ενδυμάτων, αλιεία, ενέργεια, κ.τ.λ.), αλλά και την υιοθέτηση της βιωσιμότητας όλων των επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις εξελίξεις του ανταγωνισμού.

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για απόφοιτους και στελέχη επιχειρήσεων με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην οικονομία και τη διοίκηση και τα αντικείμενα που ασχολούνται με το βιο-περιβάλλον (βιολογία, χημεία, χημική μηχανική, γεωπονική κτλ.) χωρίς να αποκλείονται και άλλα συναφή επιστημονικά πεδία.

Το ΠΜΣ στη Βιοοικονομία προσφέρει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης στους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατά το 3ο εξάμηνο των σπουδών τους, σε μια σειρά από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών επιτυγχάνεται και με την:

  • εντελώς δωρεάν παροχή σεμιναρίων σε ειδικές θεματικές ενότητες, όπως επίσης και εκμάθησης λογισμικού στους μεταπτυχιακούς φοιτητές
  • συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε διεθνείς εκδηλώσεις, θεματικές ημερίδες, επισκέψεις σε εταιρίες προκειμένου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την εφαρμογή της Βιοοικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • παροχή υποτροφιών κάθε εξάμηνο (τα πρώτα δύο εξάμηνα) σπουδών που καλύπτουν μέρος των διδάκτρων