Πέντε νέα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ξεκινούν τον Οκτώβριο από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη είναι η κ. Κυριακή Μυστακίδου – Γκίνη, Καθηγήτρια Ανακουφιστικής Αγωγής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Πρόκειται για μαθήματα διάρκειας 3 ή 4 μηνών με ημερομηνία έναρξης την 7η Νοεμβρίου 2022. Σημειώνεται ότι υπάρχει προνομιακό κόστος για ομαδική εγγραφή για το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

 1. Ανακουφιστική Φροντίδα: Τέχνη και Επιστήμη
  Πώς βελτιώνει η Ανακουφιστική Φροντίδα την ποιότητα ζωής ασθενών που ζουν με μία σοβαρή, απειλητική για τη ζωή τους ασθένεια; Πώς στηρίζει πολυεπίπεδα τις οικογένειες και τους φροντιστές του; Γιατί πρέπει η Ανακουφιστική Φροντίδα να αποτελεί μέρος των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης;
  Διάρκεια: 4 μήνες 
  Το μάθημα απευθύνεται σε: Λειτουργούς Υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγους κλπ.) και Αποφοίτους Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας)
  Περισσότερα:  https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/10882. Ολοκληρωμένη Γηριατρική φροντίδα
  Ποια είναι η παθολογία και οι επιπτώσεις της γήρανσης; Πώς πρέπει να είναι η ολοκληρωμένη φροντίδα γηριατρικών ασθενών; Τι εννοούμε με την έννοια «Ανακουφιστική Γηριατρική Φροντίδα»; Ποια είναι τα συνήθη σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα του γηριατρικού πληθυσμού και ποιες είναι οι ενδεδειγμένες μέθοδοι αντιμετώπισής τους; Ποια είναι τα υπαρξιακά θέματα και οι πνευματικές ανάγκες των ηλικιωμένων;
  Διάρκεια: 3 μήνες 
  Το μάθημα απευθύνεται σε: Λειτουργούς Υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγους κλπ.) και Αποφοίτους Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας).
  Περισσότερα:  https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/1091

  3. Συμπληρωματικές Θεραπείες Χρονίως Πασχόντων Ασθενών
  Ποιες είναι οι βασικές αρχές της ανακουφιστικής φροντίδας; Ποιες είναι οι συμπληρωματικές θεραπείες και ποια τα είδη τους; Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα ασθενών με χρόνιες παθήσεις; Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές συμπληρωματικές θεραπείες;
  Διάρκεια: 3 μήνες 

  Το μάθημα απευθύνεται σε: Λειτουργούς Υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Ψυχολόγους, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγους κλπ), Αποφοίτους Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και Αποφοίτους Λυκείου ανεξαρτήτως ειδίκευσης/αντικειμένου.
  Περισσότερα:  https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/1093

  4. Στρες και Ασθένεια: Μηχανισμοί Επίδρασης στην Ψυχική και Σωματική Υγεία
  Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιρρέπεια για στρες; Τι επίδραση έχει αυτό στην ψυχιατρική νόσο, τη σχέση του με διάφορες σωματικές ασθένειες και ειδικότερα τις νεοπλασίες; Ποια είναι τα είδη του στρες και ποια είναι η επίδρασή τους στο ανοσοποιητικό σύστημα;
  Διάρκεια: 3 μήνες 
  Το μάθημα απευθύνεται σε: Λειτουργούς Υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγους κλπ.) και Αποφοίτους Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Σπουδών, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας).
  Περισσότερα: https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/1092

  5. Ψυχική Υγεία σε Κοινοτικές δομές
  Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία στον τομέα της ψυχικής υγείας; Ποιες είναι οι συνήθεις ψυχικές διαταραχές που απασχολούν τον πληθυσμό σήμερα; Ποιες είναι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που εντάσσονται στο σύστημα υγείας; Ποιες είναι οι δομές που λειτουργούν στην κοινότητα;
  Διάρκεια: 3 μήνες 
  Το μάθημα απευθύνεται σε: Λειτουργούς Υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Οδοντιάτρους, Φαρμακοποιούς, Φυσικοθεραπευτές, Διατροφολόγους, κτλ) και Απόφοιτους Σχολών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικών Σπουδών).

Περισσότερα: https://site.cce.uoa.gr/courses-detailed/1094

Share This Story, Choose Your Platform!