Τίτλος: Π.Μ.Σ. Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΚΕΔΥΣΑ)

       

Επιστημονικός κλάδος
Φυσική Αγωγή

Πανεπιστήμιο:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Γλώσσα:
Ελληνικά

Διάρκεια:
3 εξάμηνα (full-time).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

http://www.kinisiologia.gr/ 

https://www.tefaa.gr/index.php/2-uncategorised/7-plirofories 

Περιγραφή

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) και τα Σώματα Ασφαλείας (ΣΑ) υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας, που περιλαμβάνεται στο 5% των κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, σύμφωνα με το University Ranking of Academic Performance, αλλά και σε αυτό το Τμήμα που όλα τα τελευταία χρόνια αξιολογείται ως το καλύτερο ΤΕΦΑΑ της Ελλάδας και ένα από τα 150 καλύτερα Τμήματα Αθλητικής Επιστήμης σε διεθνές επίπεδο.

Το ΠΜΣ λειτουργεί με επιτυχία από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Είναι ένα παγκοσμίως μοναδικό ΠΜΣ και αφορά στη σωματική επάρκεια και στην τήρηση της ποιότητας ζωής στις ΕΔ και στα ΣΑ. Η σωματική άσκηση ως γυμναστική ή αθλητισμός, αποτελεί σημαντική φυσική δραστηριότητα απόλυτα συνδεδεμένη με την φύση και τις δράσεις των ΕΔ και των ΣΑ. Η σύνταξη του προγράμματος σπουδών έγινε με βάση τις προτάσεις των ένστολων στελεχών, οι οποίες στηρίζονται στις  προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και στην μεγιστοποίηση της επιχειρησιακής ικανότητας του Ένστολου προσωπικού.

Για τα στελέχη των ΕΔ και ΣΑ, η υγεία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας δεδομένου ότι συνδέεται με τη γενική φυσική κατάσταση η οποία, τελικά, είναι σημαντικός συντελεστής της θεωρητικής ετοιμότητας. Επίσης, η εξατομικευμένη καλή φυσική (σωματική) κατάσταση αποτελεί προϋπόθεση για αποφυγή τραυματισμών κατά την εκπαίδευση ή κατά την διάρκεια της εκτέλεσης καθηκόντων. Με δεδομένες τις αυξημένες επαγγελματικές απαιτήσεις, όπως διαχείριση κρίσεων, συμμετοχή σε διεθνείς συμμαχίες, κλπ, η σωματική και πνευματική επάρκεια αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των Ένστολων Στελεχών. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η εκπαίδευση των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ για τη σωματική επάρκεια και τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότητας ζωής.

Το ΠΜΣ έχει ως στόχο να εφοδιάσει στελέχη των ΕΔ και των ΣΑ αλλά και πολιτικό προσωπικό με εμπεριστατωμένες γνώσεις για τη βέλτιστη σωματική επάρκεια, απόδοση και ποιότητα ζωής των ένστολων στελεχών. Συγκεκριμένα,  παρέχει εξειδίκευση σε πτυχιούχους επιστήμονες:

  1. Στην εφαρμογή γνώσεων της άσκησης στις ΕΔ και τα ΣΑ.
  2. Στην προαγωγή της υγείας και ποιότητας ζωής των ένστολων στελεχών μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας.
  3. Στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και στην εφαρμογή της άσκησης ως μέσο αποκατάστασης στις ΕΔ και τα ΣΑ.
  4. Στην ορθολογική διατροφή των ένστολων στελεχών.
  5. Στην προσαρμογή των δράσεων και των διαδικασιών των ΕΔ και των ΣΑ σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  6. Στις ψυχολογικές στρατηγικές για τη θωράκιση της πνευματικής επάρκειας των ένστολων στελεχών.

Το επίπεδο ζήτησης των προσόντων των αποφοίτων του ΠΜΣ ΕΚΕΔΥΣΑ θεωρείται πολύ υψηλό. Το όραμα του ΠΜΣ ΕΚΕΔΥΣΑ είναι «Να γίνουμε ένα Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς στην εκπαίδευση για τη βέλτιστη σωματική επάρκεια, απόδοση και ποιότητα ζωής των στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ».

Share This Story, Choose Your Platform!