Την παροχή τριών πλήρων υποτροφιών φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία” αποφάσισε πρόσφατα η διοίκηση της εταιρείας. Τα κριτήρια για την επιλογή των φοιτητών/τριών για την απονομή της υποτροφίας θα στηρίζονται στην αριστεία και θα εξειδικεύονται από την Επιτροπή Σπουδών του Προγράμματος. Η παροχή των υποτροφιών θα ξεκινήσει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και θα αφορά φοιτητές/τριες του 4ου κύκλου του Προγράμματος. Η απόφαση για την απονομή των υποτροφιών ανακοινώθηκε από τους κ.κ. Νικόλαο Χατζόπουλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και Ιωάννη Ποντικάκο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνάντηση τους με τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος και Πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθηγητή Γιάννη Θεοτοκά και τον Αναπληρωτή Διευθυντή του Προγράμματος και Κοσμήτορα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων καθηγητή Γιώργο Γαλάνη.

Το Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία (https://dinet.unipi.gr/) ιδρύθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη μακροβιότερη παράδοση στις σπουδές στα πεδία της διοίκησης και της τεχνολογίας στη ναυτιλία. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 με τις ειδικεύσεις(α) «Διοίκηση και Οικονομία στη Ναυτική Επιστήμη» (Maritime Science Management and Economics) και (β) «Διοίκηση στη Ναυτική Τεχνολογία» (Maritime Technology Management).

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή στους αποφοίτους του γνώσεων και δεξιοτήτων σε μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς της Διοίκησης και Διαχείρισης στην Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία προκειμένου να αντιλαμβάνονται, να διαχειρίζονται και να αποφασίζουν σε κρίσιμα διοικητικά και οικονομοτεχνικά θέματα στην λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

H εταιρεία SPECTRUMLABS S.A. (https://www.spectrum-labs.gr/) είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται από το 1967 σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με ειδίκευση σε αναλύσεις και δοκιμές καυσίμων, λιπαντικών, περιβαλλοντικών αναλύσεων και δοκιμών με έμφαση σε νερά, λύματα και αέριους/στερεούς ρύπους καθώς και ελέγχους καταστρεπτικούς και μη σε μέταλλα, πλαστικά και άλλα υλικά που καλύπτουν τις ανάγκες των τομέων της Ναυτιλίας, της Βιομηχανίας, της Ενέργειας και της Μηχανολογίας. Παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω των υπερσύγχρονων εργαστηρίων της και του έμπειρου προσωπικού της, διασφαλίζοντας έγκαιρη διεκπεραίωση των έγκυρων και λεπτομερών συμβουλευτικών αναφορών ποιότητας προς τους πελάτες της. Στους συνεργάτες-πελάτες της περιλαμβάνονται ναυτιλιακές εταιρείες, ναυπηγεία, διυλιστήρια, μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, βιομηχανίες μετάλλων και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Εδρεύει στην καρδιά του Πειραιά, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, όπου στεγάζονται τα εργαστήρια και τα γραφεία της.

Share This Story, Choose Your Platform!