Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου, 2024 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ιδρυτική συνέλευση της Κυπριακής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΚΑΜ). Σε αυτήν παρευρέθηκαν 24 ακαδημαϊκοί που ειδικεύονται στον χώρο του μάρκετινγκ και εργάζονται σε κρατικά πανεπιστήμια (π.χ., Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και ιδιωτικά πανεπιστήμια (π.χ., Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick). Κατά την διάρκεια της, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το καταστατικό της ΚΑΜ και τονίστηκε η σημασία που θα έχει το νέο αυτό σωματείο στην οικονομική, επιχειρηματική, και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Αποστολή της ΚΑΜ είναι η προαγωγή και η διάδοση της επιστήμης και της γνώσης του μάρκετινγκ στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας ως επίκεντρο την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, και την κοινωνία ευρύτερα. Η ΚΑΜ έχει θέσει δέκα σημαντικούς στόχους προς επίτευξη που αφορούν θέματα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, διασύνδεσης με επιχειρήσεις/οργανισμούς, και επαφής με την κοινωνία.

Συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν καθοριστεί για την υλοποίηση αυτών των στόχων είναι μέσω ερευνητικών συνεργασιών, ανοικτών διαλέξεων, διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων, συζητήσεων  στρογγυλής τραπέζης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνησης ερευνών  αγοράς, εκδόσεων άρθρων και ενημερωτικών δελτίων, διαφώτισης του κοινού σε θέματα μάρκετινγκ, και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών με αντίστοιχες ακαδημίες μάρκετινγκ άλλων χωρών.

Share This Story, Choose Your Platform!