Το μάθημα αποσκοπεί στην διερεύνηση, κατανόηση και αποσαφήνιση της δομής και λειτουργίας των ομάδων και ειδικότερα των ομάδων Εικαστικής Θεραπείας.

Μετά την ιστορική και κοινωνιολογική αναδρομή, θα συζητηθεί η εξέλιξη και η χρησιμότητα μέσω των θεραπευτικών παραγόντων που αφορούν στην ομαδική διεργασία. Θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ομαδικά φαινόμενα και τους μηχανισμούς άμυνας που απορρέουν από την ομαδική θεραπεία και τον τρόπο που παρουσιάζονται εντός της θεραπευτικής και της εικαστικής διαδικασίας.

Σε δεύτερο χρόνο, το μάθημα θα εστιάσει σε ειδικά θέματα που αφορούν στην εξέλιξη και την σύγχρονη θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της ομάδας, στο “εδώ και τώρα” της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Θα συζητηθούν επίσης ειδικά θέματα όπως τα όρια, οι συγκρούσεις, οι ειδικοί πληθυσμοί και εξειδικευμένες τεχνικές.

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή σεμιναρίου σε 9 τρίωρα μαθήματα. Σε κάθε συνάντηση θα συζητούνται τα θέματα της εκάστοτε παρουσίασης και θα υπάρχουν προσομοιώσεις και βιωματικές ασκήσεις.

Εισηγητές:

  • Ντιάνα Καγιάφα (Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια)
  • Αποστόλης Αγγελόπουλος (Ομαδικός Αναλυτής)
  • Νταϊάνα Σαραντοπούλου (Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια)

Ημερομηνίες και τρόπος διεξαγωγής:

Παρασκευές, 17.00-20.00, κυρίως διαδικτυακά με κάποιες δια ζώσης συναντήσεις.

21/10, 25/11, 16/12, 20/01, 03/02, 03/03, 31/03, 05/05 , 02/06

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στη διεύθυνση:  [email protected]

 

Share This Story, Choose Your Platform!