Ανοιχτές προσκλήσεις σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε όλη την Ελλάδα. Νέες τεχνολογίες και αειφόρος ανάπτυξη.

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλασσίου Περιβάλλοντος” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΠΜΣ Αειφορικός Σχεδιασμός Αρχιτεκτονικού Χώρου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Διατήρηση και αποκατάσταση Χερσαίων οικοσυστημάτων (ΔΑΧΦΟ)

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΜΣ Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Προστατευόμενων Περιοχών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΜΣ Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Π.Μ.Σ.: «Πολυλειτουργική Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων και Βιο-οικονομία» (2024-2025)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΔΠΜΣ “Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία”

Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Share This Story, Choose Your Platform!