Ανοιχτές παραμένουν οι εγγραφές σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που καλύπτουν κοινωνικές και θετικές επιστήμες σε Πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα.

ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Κινησιολογία στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας (ΕΚΕΔΥΣΑ)

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία» (ΔΠΜΣ ΔΙΝΕΤ)

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς / Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

ΠΜΣ Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση (ΑΚΥΓΑΣ) 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΜΣ Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

ΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (e-MBA)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Share This Story, Choose Your Platform!